ส่งของจากจีน กับ 5 ข้อที่ควรรู้ เพื่อการประหยัดต้นทุนและความคุ้มค่าของผู้ประกอบการ

ในการประกอบธุรกิจ ขนส่งของจากจีนนั้น การบริหารความคุ้มค่าและต้นทุน นับเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงเป็นลำดับต้นๆ การขนส่งสินค้าก็นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเรื่องนี้ ทั้งในเรื่องเวลาและราคา ความปลอดภัยต่อสินค้า รวมไปถึงลักษณะของสินค้าที่เราจะนำเข้ามาก็ล้วนส่งผลต่อเรื่องความคุ้มค่าทั้งสิ้น แม้ในปัจจุบัน รูปแบบการขนส่งสำหรับผู้นำเข้าสินค้าจากจีนนั้น มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งทางรถบรรทุก เรือเดินทะเล รถไฟ เครื่องบิน หรือบางครั้งอาจเป็นการผสมผสานรูปแบบการขนส่งหลากหลายวิธี แต่ก็พิจารณาเลือกการจัดการต้นทุนและความคุ้มค่าใดๆก็ตาม ก็ควรคำนึงถึงปัจจัยเสริมเหล่านี้เป็นหลักด้วย ไม่ให้รอช้าเรามาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกกันเลยอย่าง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง มักจะขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณของสินค้าที่ต้องการขนส่งจะมีมากหรือน้อย ซึ่งค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้านั้นย่อมต่างกันไปตามปริมาณและย่อมมีผลต่อต้นทุนสินค้า ถึงอย่างไรก็ตาม สินค้าที่ประหยัดค่าขนส่งได้ดีที่สุดคือ สินค้าที่มีน้ำหนักเบา และมีขนาดเล็ก ซึ่งทำให้ง่ายและสะดวกต่อการขนส่ง สำหรับการขนส่งภายในประเทศ หากสินค้ามีน้ำหนักมากและมีขนาดใหญ่ การขนส่งทางรถไฟจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีที่สุด เพราะเป็นการขนส่งที่ได้แชร์สินค้าร่วมกับผู้อื่น แต่ในทิศทางเดียวกัน เนื่องด้วยรถไฟในปัจจุบันเป็นพาหนะที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก ดังนั้นสินค้าที่จะขนส่งทางนี้จึงควรต้องเป็นสินค้าที่ไม่เร่งด่วนในการจัดส่งด้วยนั้นเอง ส่วนการขนส่งทางเรือเป็นการขนส่งที่มีค่าใช้จ่ายน้อยสุดในหมู่มวลวิธีการขนส่งทั้งหมด เหมาะกับสินค้าน้ำหนักหนักมากและมีขนาดใหญ่ แต่ก็แลกมาด้วยข้อเสียคือใช้เวลานานการขนส่งสำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่าย จำพวก ของสด/พืช/ผลไม้ต่างๆ เหล่านี้ จึงไม่ควรเป็นอย่างยิ่ง  สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูงซึ่งมักมาพร้อมกับความจำเพาะของสินค้านั้น ควรเลือกการขนส่งด้วยเครื่องบิน แต่ข้อเสียคือราคาแพง อาจจะเรียกได้ว่าแพงที่สุดก็ย่อมได้เช่นกัน ผู้ประกอบการส่งของจากจีนและผู้ดำเนินธุรกิจจึงจำเป็นต้องตรวจสอบค่าขนส่งอย่างละเอียด รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ เช่น ค่าประกันภัยสินค้าและค่าธรรมเนียมอื่นๆ อีกด้วย แม้กระนั้นปัจจัยที่ 2 ที่ตามมาในเรื่อง ความเร่งด่วนที่ต้องการให้สินค้าไปถึงปลายทาง ก็นับเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันกับคู่ค้าที่ไว้ใจ ตามธรรมเนียมของผู้ค้าที่ดี […]