คอนกรีตผสมเสร็จเทในน้ำได้ไหม?

คอนกรีตผสมเสร็จ ถือว่าเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างอันดับต้นๆ ที่ไม่ว่างานก่อสร้างรูปแบบไหนก็ต้องใช้งาน เพราะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เน้นการทำโครงสร้างเป็นหลัก ซึ่งคอนกรีตมีส่วนผสมคือ หิน กรวด และทราย ผสมกับน้ำยาทางเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นของเหลว และเกิดการแข็งตัวเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี ทั้งนี้เรามักจะเห็นเวลาเวลาใช้คอนกรีตผสมสเร็ตจะอยู่บนพื้นดิน แต่ถ้าเราจะเทคอนกรีตผสมเสร็จใต้น้ำได้หรือไม่  ทำไมต้องเทคอนกรีตผสมเสร็จในน้ำ? โดยปกติแล้วการเทคอนกรีตผสมเสร็จส่วนใหญ่จะทำบนพื้นดินเป็นหลัก  กับงานก่อสร้างตามภาคพื้นดิน ที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตา ทำให้เราติดภาพและมองว่าคอนกรีตผสมเสร็จจะต้องทำบนพื้นดินเท่านั้น แต่ก็มีบางงานก่อสร้างบางประเภทที่เราต้องเทคอนกรีตลงไปใต้น้ำ ที่เราไม่สามารถสูบน้ำออกไปไหนได้ หรือหลายคนคิดว่าถ้าลงไปทำคอนกรีตผสมเสร็จใต้น้ำจะต้องลงทุนเป็นอย่างมาก หรือทำแล้วมีการขาดทุน ไม่คุ้นค่า แต่ทั้งนี้ก็มีงานก่อสร้างที่ต้องเทคอนกรีตผสมเสร็จใต้น้ำ เช่น งานตอม่อสะพาน งานเสาเข็มขนาดใหญ่ อย่างเช่น งานก่อสร้างตึกอาคารที่มีความสูง หรืองานก่อสร้างรถไฟฟ้า ซึ่งเรียกว่าเสาเข็มขนาดใหญ่แบบนี้ จำเป็นต้องเจาะพื้นกินลงไปลึกมากๆ จนถึงชั้นที่มีแหล่งน้ำใต้ดิน  ทั้งนี้การเทคอนกรีตใต้น้ำเราไม่สามารถมองเห็นหรือจัดการกับคอนกรีตใต้น้ำได้เหมือนบนภาคพื้นดิน การตรวจสอบ การเช็คความเรียบร้อยจึงทำได้ยากมาก ดังนั้นเราจำเป็นต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อลดปัญหาขณะเทให้ได้มากที่สุด  ซึ่งหากใช้คอนกรีตผสมเสร็จทั่วไป หากสัมผะสกับน้ำจะเกิดการแยกตัว เนื่องจากคอนกรีตมีส่วนผสมหลักเป็นหินกับทราย เมื่อถูกน้ำปริมาณมาก จึงเกิดการแยกตัวของหินกับทรายจนทำให้เสียคุณภาพ รวมถึงเราจะไม่สามารถแต่งหน้าคอนกรีตได้สะดวก ดังนั้นการใช้ไม้แบบจะต้องมีความแข็งแรง เพราะเราไม่สามารถตรวจสอบในบริเวณใต้น้ำได้ ว่าไม้แบบจะเกิดความเสียหายหรือมีการชำรุด หากมีการรั่วซึมของน้ำหรือคอนกรีตขณะที่เทจะเกิดปัญหา หรืออาจจะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด จะมีความสิ้นเปลืองงบ ค่าใช้จ่ายและเวลา  อีกทั้งการใช้คอนกรีตผสมเสร็จทั่วไปเทใต้น้ำจะมีความเสี่ยงที่คอนกรีตจะไปติดกับเหล็กเสริมที่มีการวางเป็นช่อง ๆ ไว้ ซึ่งทำให้เกิดเป็นโพรง […]