การตกแต่งภายในคืออะไร

ไม่ใช่ภายนอกเท่านั้นที่จะเพิ่มความน่าอยู่ของบ้าน ภายในก็เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องสัมผัสในทุกๆ วัน การตกแต่งภายในที่ดี สวยงาม ทำให้บ้านของเรานั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ซึ่งหลายคนนั้นมองว่าการตกแต่งภายในก็เหมือนกับภายนอก สามารถใช้วัสดุเดียวกันได้ แต่จริงๆ แล้วไม่เลย การตกแต่งไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกก็ล้วนแต่มีข้อจำกัดด้วยกันทั้งนั้น วันนี้เรามาทำความรู้จักกับการตกแต่งภายในกันเลยดีกว่า การตกแต่งภายใน (Interior Design) การตกแต่งภายใน คือการออกแบบเพื่อจัดและตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในอาคารและสถานที่ ให้เกิดความสะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้สอยและในด้านความสวยงาม โดยเริ่มต้นจากการวางผังเครื่องเรือน แล้วทำการพิจารณาเลือกรูปแบบ(Style) ของเครื่องเรือน จากนั้นจึงจะทำการเลือกวัสดุตกแต่ง กำหนดสีและแสง และทำการเลือกสิ่งตกแต่งเพื่อความสวยงามเป็นขั้นสุดท้าย ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ หรือรูปภาพ เป็นต้น หลักการออกแบบภายใน การออกแบบภายในต้องเน้นประโยชน์ใช้สอย คือ การออกแบบเพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน หรือสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานออกแบบอินทีเรียหรือออกแบบภายใน เน้นความงามของรูปแบบ เพราะเป็นองค์ประกอบที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ ทั้งในด้านความงาม ความทันสมัย ความมีรสนิยมและกลมกลืนกับบรรยากาศ หลักของการจัดวาง คือ การออกแบบภายในที่การวางตำแหน่งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต้องเหมาะสมตามหน้าที่ของการใช้สอยภายในห้อง เพื่อให้เกิดความงาม ความเป็นระเบียบ เกิดมิติ ช่องว่างและความกลมกลืน การออกแบบต้องยึดหลักจิตวิทยา โดยออกแบบอินทีเรียควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ระดับการศึกษา รสนิยมและความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้งาน เพื่อให้งานออกแบบตกแต่งภายในเกิดประโยชน์สูงสุด รูปแบบการตกแต่งภายใน การตกแต่งภายในรูปแบบดั้งเดิม […]